aktieportfölj på albanska

Här ar alla aktieportfölj översättning till albanska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
aksion (pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
(bildligt "anseende")
("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - aksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar:
 • aktiekapital - kapital aksionar
 • aktieägare - aksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktiebrev - certifikatë aksionesh
 • aktiebörs - bursë aksionesh
 • aktiefond - truste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktiemajoritet - kontrollues interesash (aksionesh)
 • aktieportfölj - portofol aksionesh
 • aktiepost - post aksionar
 • aktiespara - investoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-aktie - aksionet A
Övrig: aksion, kapital aksionar, aksionar, zotërues aksionesh, ortak, certifikatë aksionesh, bursë aksionesh, truste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse, kontrollues interesash, portofol aksionesh, post aksionar, investoj në aksione si mënyrë kursimi, aksionet a, pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare

portfölj

[por+tfÖl:j] subst.
< portfölj, portföljen, portföljer >
- ett slags platt väska för papper, dokument etc
dosje (çantë për dokumente)
(även om samling av värdepapper)
("edhe për një tufë dokumentesh me vlerë")
Sammansättningar:
 • läderportfölj - dosje lëkure
 • aktieportfölj - dosje aksionesh
Övrig: dosje, dosje lëkure, dosje aksionesh, çantë për dokumente

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.