allemansrätten på albanska

Här ar alla allemansrätten översättning till albanska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
e drejta e përgjithshme zakonore për të qëndruar në natyrë
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"E drejtë e të gjithë qytetarëve të Suedisë për të pushuar e kaluar kohën në natyrë (me përjashtim të oborreve shtëpiake private dhe fushave të mbjella), për të vjelë pemë, për të mbledhur kërpudha etj. Kjo e drejtë nënkupton, në të njëjtën kohë, përgjegjësi për të mos e dëmtuar natyrën dhe më konkretisht mosprerjen e pemëve, mosshkuljen e filizave në rritje e të shkurreve. Motoja kryesore është "mos prek, mos shkatërro"."
Övrig: e drejta e përgjithshme zakonore për të qëndruar në natyrë

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.