allmän självdeklaration på albanska

Här ar alla allmän självdeklaration översättning till albanska

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- uppgift om inkomst
deklarim mbi të ardhurat
Deklarationen görs dels på en förenklad förtryckt blankett för enskilda skattebetalare, som före den 2 maj skall skickas in till lokala skattemyndigheten i det län där de bor, och på en blankett för bl.a rörelseidkare, som skall fyllas i och skickas in före den 31 mars varje år.
"Deklarimi i të ardhurave bëhet nga çdo taksapagues ose përmes plotësimit të një formulari të thjeshtë, i cili duhet t'u dorëzohet autoriteteve tatimore lokale në vandin ku banon para datës 2 maj të çdo viti ose përmes një formulari për kategori të veçanta taksapaguesish, i cili duhet të plotësohet e të dorëzohet para datës 31 mars të çdo viti."
Sammansättningar:
  • allmän självdeklaration - deklarim i taksave mbi të ardhurat
  • deklarationsblankett - formular i deklarimit të taksave mbi të ardhurat
Övrig: deklarim mbi të ardhurat, deklarim i taksave mbi të ardhurat, formular i deklarimit të taksave mbi të ardhurat

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.