allmännyttiga på albanska

Här ar alla allmännyttiga översättning till albanska

allmännyttig

[2Al:menyt:ig] adj.
< allmännyttig, allmännyttigt, allmännyttiga >
- nyttig el. förmånlig för allmänheten
me leverdi të përgjithshme
allmännyttiga är kommunala bostadsföretag där hyrorna bestäms enligt en självkostnadsprincip efter förhandlingar med hyresgästernas organisation. Dessa hyror är bestämmande för likvärdiga bostäder vid prövning i hyresnämnden.
"Me leverdi të përgjithshme janë ndërmarrjet komunale të strehimit, ku qiratë përcaktohen sipas parimit të kostos së tyre pas bisedimesh me organizatën e qiramarrësve. Këto qira janë përcaktuese edhe për Këshillin qiradhënës në zgjidhjen e problemeve të qirasë për banesa të ngjashme me to."
Exempel:
  • allmännyttiga bostadsföretag - ndërmarrje strehimi me leverdi
Övrig: me leverdi të përgjithshme

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.