andrahandslägenhet på albanska

Här ar alla andrahandslägenhet översättning till albanska

andrahandslägenhet

[2An:drahandslä:genhe:t] subst.
< andrahandslägenhet, andrahandslägenheten, andrahandslägenheter >
- lägenhet som man hyr i andra hand (dvs av en annan hyresgäst)
banesë me kontratë të dytë
För uthyrning i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, annars riskerar man att bli vräkt, se "hyresnämnd".
"Për marrjen me qira të një banese nga një qiraxhi, nënshkrues i kontratës së parë, kërkohet edhe pëlqimi i pronarit, përndryshe ekziston rreziku që të nxirresh jashtë nga shtëpia, shiko "entin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes qiraxhinjve""
Övrig: banesë me kontratë të dytë

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.