allemansrätt på bosniska

Här ar alla allemansrätt översättning till bosniska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
opće pravo na kretanje u prirodi
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"Jednako je pravo svih stanovnika Švedske da se kreću u prirodi (osim po okućnicama i oranicama), beru bobičasto voće, gljive i sl.; uvjet za uživanje tog prava jest da se priroda ne oštećuje, grane ne lome itd."
Övrig: opće pravo na kretanje u prirodi

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.