allmän röstlängd på bosniska

Här ar alla allmän röstlängd översättning till bosniska

allmän röstlängd

[2Al:men: 2rÖs:[email protected]:d] subst.
- förteckning över röstberättigade
birački spisak (popis birača)
De som har rösträtt förs automatiskt upp i denna röstlängd.
"lista građana s pravom glasa u nekoj izbornoj jedinici"
Övrig: birački spisak, popis birača

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.