allmän självdeklaration på bosniska

Här ar alla allmän självdeklaration översättning till bosniska

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- uppgift om inkomst
porezna prijava
Deklarationen görs dels på en förenklad förtryckt blankett för enskilda skattebetalare, som före den 2 maj skall skickas in till lokala skattemyndigheten i det län där de bor, och på en blankett för bl.a rörelseidkare, som skall fyllas i och skickas in före den 31 mars varje år.
"Porezna prijava za pojedinačne porezne obveznike se popunjava na pojednostavljeno štampanom obrascu, a zatim je treba poslati najkasnije prije 2. maja mjesnoj poreznoj upravi kotara u kojem je porezni obveznik nastanjen. Poseban obrazac je za one koji se npr. bave poslovnim djelatnostima koji oni trebaju ispuniti i poslati prije 31. marta svake godine."
Sammansättningar:
  • allmän självdeklaration - opća lična porezna prijava
  • deklarationsblankett - obrazac porezne prijave
Övrig: porezna prijava, opća lična porezna prijava, obrazac porezne prijave

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.