allmängiltig på bosniska

Här ar alla allmängiltig översättning till bosniska

allmängiltig

[2Al:menjil:tig] adj.
< allmängiltig, allmängiltigt, allmängiltiga >
- som gäller alltid om allt
općevažeći (općenit)
Övrig: općevažeći, općenit

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.