andelslägenheter på bosniska

Här ar alla andelslägenheter översättning till bosniska

andelslägenhet

[2An:de:lslä:genhe:t] subst.
< andelslägenhet, andelslägenheten, andelslägenheter >
- ofta samägande i ett flerbostadshus utan att bostadsrättsförening bildas.
stan sa stambenim pravom
Utgör idag en liten del av lägenhetsbeståndet.
"Danas je mali broj takvih stanova."
Övrig: stan sa stambenim pravom

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.