anpassningsgrupp på bosniska

Här ar alla anpassningsgrupp översättning till bosniska

anpassningsgrupp

[2An:[email protected]:] subst.
< anpassningsgrupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper >
- enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
grupa za prilagođavanje
Gruppen består av representanter för arbetsgivaren, de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen.
"Radna grupa se sastoji od predstavnika poslodavaca, sindikata, zavoda za zapošljavanje i radi na tome da se starija i invalidna lica zadrže na radnim mjestima ili im se da zaposlenje."
Övrig: grupa za prilagođavanje

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.