äger på engelska

Här ar alla äger översättning till engelska

äger

[Ä:ger] verb
< äger, ägde, ägt, äga >
- ha rätt till och förfoga över
own
Exempel:
  • han ägde en stor förmögenhet - he had a large fortune
Uttryck:
  • det äger nog sin riktighet ("det är säkert riktigt") - it's quite correct ("there's certainly something to what you
  • valet äger rum i mars ("inträffar") - the elections take place in March ("occur")
Övrig: own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.