ändrar på engelska

Här ar alla ändrar översättning till engelska

ändrar

[2En:drar] verb
< ändrar, ändrade, ändrat, ändra >
- ge annan form el. annat innehåll, förändra
change (alter, modify, shift, correct, transform)
Exempel:
  • ändra (sin) inställning - change (one's) attitude
  • ändra (på) ett beslut - change a decision
  • ändrade regler för beskattning - changed taxation rules
Övrig: change, alter, modify, shift, correct, transform

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.