är på engelska

Här ar alla är översättning till engelska

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
Användning: förbindelseverb (kopula) vid predikativ
am/are/is
Exempel:
  • han är snickare - he is a carpenter
  • boken är min - the book is mine
  • jag är 15 år - I am 15
  • det var kallt ute - it is (was) cold outside
  • faktum är att jag hör dåligt - the fact is I am hard of hearing
Övrig: am, are, is

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
- befinna sig, finnas
am/are/is
Exempel:
  • jag har varit i Finland - I have been to Finland
Övrig: am, are, is

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.