äskande på engelska

Här ar alla äskande översättning till engelska

äskande

[2Es:kande] subst.
< äskande, äskandet, äskanden, äskandena >
- formell begäran om pengar från en högre myndighet
application (formal application to a higher authority for money)
Sammansättningar:
  • anslagsäskande - appropriations request
Övrig: application, appropriations request, formal application to a higher authority for money

äskar

[2Es:kar] verb
< äskar, äskade, äskat, äska >
- (formellt) begära, anhålla om
apply for
(pengar)
("formally apply for (request) money")
Exempel:
  • det äskade beloppet - the amount requested
Avledningar:
  • äskande - application
Övrig: apply for, application

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.