å på engelska

Här ar alla å översättning till engelska

å

[å:] interj.
Variantform: åh
oh!
(utrop av förvåning, glädje, ilska)
("an exclamation of surprise, pleasure, anger")
Övrig: oh!

å

[å:] interj.
Variantform: åh
oh
(används för att förstärka (eller uttrycka reservation) vid "ja, nej, jo"; ofta samskrivet)
("used to intensify (or express reservations) with "ja, nej,")
Övrig: oh

å

[å:] prep.
- på
on
(ålderdomligt utom i vissa fraser)
("archaic except in some phrases")
Uttryck:
  • å ena sidan ... å andra sidan ("dels ... dels") - on the one hand... on the other hand ("partly ... partly")
Övrig: on

å

[å:] subst.
< å, ån, åar >
- mindre vattendrag; ström
stream, small river
Uttryck:
  • gå över ån efter vatten ("söka något längre bort än nödvändigt") - cross the stream to fetch water ("give oneself a lot of unnecessary trouble")
Övrig: stream, small river

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.