åk på engelska

Här ar alla åk översättning till engelska

åk

[2Å:r+skur+s:] förk.
- årskurs
form, grade
Övrig: form, grade

åk

[å:k] subst.
< åk, åket, åk, åken >
- fordon
vehicle
(vardagligt)
("informal")
Övrig: vehicle

åk

[å:k] subst.
< åk, åket, åk, åken >
- enstaka tävlingslopp
run, race
(på t. ex. skidor, skridskor)
("single competitive run in, for example, skating or skiing")
Övrig: run, race

åker

[Å:ker] verb
< åker, åkte, åkt, åk, åka >
- färdas (med fordon)
go, ride, drive
Exempel:
  • åka skidor - ski, go skiing
  • åka bil - drive, go by car
  • åka till Stockholm - go to Stockholm
Övrig: go, ride, drive

åker

[Å:ker] verb
< åker, åkte, åkt, åk, åka >
- förflyttas (oavsiktligt)
fall, slip, slide
Exempel:
  • boken åkte i golvet - the book fell (slid) to the floor
Övrig: fall, slip, slide

åker dit

[å:ker+dI:t] verb
< åker dit, åkte, åkt, åk, åka >
- åka fast
be (get) caught (be nailed, nabbed)
Övrig: be caught, be nailed, nabbed

åker fast

[å:kerfAs:t] verb
< åker fast, åkte, åkt, åk, åka >
- bli tagen (av polisen)
be (get) caught
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • han åkte fast för fortkörning - he was caught speeding (nabbed for speeding)
Övrig: be caught

åker på

[å:kerpÅ:] verb
< åker på, åkte, åkt, åk, åka >
- råka ut för, drabbas av
run in to, catch, get
(vardagligt)
("informa")
Exempel:
  • åka på en smäll - get belted, catch a packet
Övrig: run in to, catch, get

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.