ålderspension på engelska

Här ar alla ålderspension översättning till engelska

ålder

[Ål:der] subst.
< ålder, åldern, åldrar >
- antal levnadsår som man har uppnått
age
Exempel:
  • vid 75 års ålder - at the age of 75
  • barn i åldern 6--8 år - children of 6 to 8 years of age
Sammansättningar:
  • medelålder - middle age
  • skolålder - school age
  • pensionsålder - pensionable age
  • åldersgrupp - age group (bracket)
  • ålderspension - old-age pension
  • ålderskrämpor - ailments (infirmities) that come with age
Övrig: age, middle age, school age, pensionable age, age group, old-age pension, ailments that come with age

ålderspension

[2Ål:der+span$o:n] se "pension"
- den del av folkpensionen och tilläggspensionen (ATP) som utgår då den allmänna pensionsåldern uppnåtts
old-age [retirement] pension
Från det att man fyller 65 år har man rätt till denna pension, men man kan själv bestämma när man vill ta ut pensionen mellan 60 och 70 års ålder.
"The entitlement to this pension starts at 65, but people"
Övrig: old-age [retirement] pension

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.