årsmöte på engelska

Här ar alla årsmöte översättning till engelska

möte

[2mÖ:te] subst.
< möte, mötet, möten, mötena >
- organiserat sammanträde
meeting
Exempel:
  • ett möte med FN:s säkerhetsråd - a meeting of the UN Security Council
Sammansättningar:
  • kyrkomöte - synod
  • årsmöte - annual meeting
  • massmöte - mass meeting
  • mötesdeltagare - delegate
  • mötesplats - meeting place
  • mötesfrihet - freedom of assembly
Övrig: meeting, synod, annual meeting, mass meeting, delegate, meeting place, freedom of assembly

årsmöte

[2Å:r+smö:te] subst.
< årsmöte, årsmötet, årsmöten, årsmötena >
- årligt möte för medlemmarna i en förening då styrelse väljs, räkenskaper granskas etc
annual meeting
Övrig: annual meeting

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.