åt på engelska

Här ar alla åt översättning till engelska

åt

[å:t] se äter
ate
Övrig: ate

åt

[å:t] adv.
- nära, inpå
Användning: verbpartikel
at
Exempel:
 • komma åt - get at, reach, get hold of
 • sitta åt - be tight, be a tight fit
 • ta åt sig - take somthing to heart, feel guilty
Övrig: at

åt

[å:t] prep.
- i riktning mot
to, towards
Exempel:
 • gå åt sidan - step aside
 • gå åt andra hållet - go in the other direction
 • huset ligger åt norr - the house is to the north
Övrig: to, towards

åt

[å:t] prep.
at, to, about
(anger föremålet för en verksamhet)
("states the subject of an activity")
Exempel:
 • glädja sig åt - be happy at (about)
 • ägna sig åt - devote oneself to
 • ge sitt stöd åt en sak - support something, give something one's support
Övrig: at, to, about

äter

[Ä:ter] verb
< äter, åt, ätit, ät, äta >
- tugga och svälja (mat); inta (måltid)
eat
Exempel:
 • äta en smörgås - eat a sandwich
 • ät upp maten! - eat up your food!
 • äta frukost - eat (have) breakfast
 • när äter vi? - when do we eat?
Övrig: eat

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.