återanvänder på engelska

Här ar alla återanvänder översättning till engelska

återanvänder

[2Å:teranven:der] verb
< återanvänder, återanvände, återanvänt, återanvänd, återanvända >
- använda (förbrukningsmaterial) på nytt
reuse, recycle
Exempel:
  • genom källsortering kan avfallet återanvändas - by sorting at source, refuse can be recycled
Avledningar:
  • återanvändning - reuse, recycling
Övrig: reuse, recycle, reuse, recycling

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.