återspeglar på engelska

Här ar alla återspeglar översättning till engelska

återspeglar

[2Å:ter+spe:glar] verb
< återspeglar, återspeglade, återspeglat, återspegla >
- ge en spegelbild av, reflektera
reflect, mirror
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • tidningens politiska åsikter återspeglas i nyhetsmaterialet - the newspaper's political views are reflected in the news matter
Avledningar:
  • återspegling - reflection
Övrig: reflect, mirror, reflection

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.