återstod på engelska

Här ar alla återstod översättning till engelska

återstod

[2Å:ter+sto:d] se återstår
remained
Övrig: remained

återstod

[2Å:ter+sto:d] subst.
< återstod, återstoden, återstoder >
- det som finns kvar, rest
remainder, remains
Exempel:
  • återstoden av pengarna - the balance of the money
  • återstoden av 1900-talet - the remainder of the 1900s
Övrig: remainder, remains

återstår

[2Å:ter+stå:r] verb
< återstår, återstod, återstått, återstå >
- finnas kvar, vara över
remain
Exempel:
  • det återstår bara tre dagar till valet - only three days remain until the election
  • det återstår att se vem som vinner - who is the winner remains to be seen
Övrig: remain

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.