åtgärd på engelska

Här ar alla åtgärd översättning till engelska

åtgärd

[2Å:tjä:r+d] subst.
< åtgärd, åtgärden, åtgärder >
- handling (för att nå ett visst syfte), ingripande, behandling
measure
Exempel:
  • förebyggande åtgärder - preventive measures
  • vi måste vidta snabba åtgärder för att förbättra landets ekonomi - we must take swift measures to improve the country's economy
Sammansättningar:
  • kraftåtgärd - drastic (strong) measure
  • motåtgärd - countermeasure
  • åtgärdspaket - package of measures
Övrig: measure, drastic measure, countermeasure, package of measures

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.