åtminstone på engelska

Här ar alla åtminstone översättning till engelska

åtminstone

[2å:tmIn:stone] adv.
- minst
at least
(även utvidgat "i varje fall")
("also "at all events, at any rate"")
Exempel:
  • vi träffas åtminstone en gång om året - we meet at least once a year
  • Sverige har ett bra fotbollslag, åtminstone på papperet - Sweden has a good football team, at least on paper
Övrig: at least

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.