åtskilligt på engelska

Här ar alla åtskilligt översättning till engelska

åtskillig

[2Å:t$il:ig] pron.
< åtskillig, åtskilligt, åtskilliga >
- en hel del, mycket
considerable
(mest i plural "många")
("mostly in the plural "many"")
Exempel:
  • efter åtskillig tvekan - after a great deal of hesitation
  • vid åtskilliga tillfällen - on a number of occasions
  • åtskilliga av eleverna - several of the pupils
Övrig: considerable

åtskilligt

[2Å:t$il:i(k)t] adv.
- mycket
a good deal
Exempel:
  • han är åtskilligt yngre än sin bror - he is a good deal (lot) younger than his brother
Övrig: a good deal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.