öde på engelska

Här ar alla öde översättning till engelska

öde

[2Ö:de] adj.
- inte bebodd, tom (på människor), övergiven
Användning: oböjligt
uninhabited, unoccupied, deserted
Exempel:
  • en öde ö - a desert island
Övrig: uninhabited, unoccupied, deserted

öde

[2Ö:de] subst.
< öde, ödet, öden, ödena >
- de (inbillade) krafter utanför mänsklig kontroll som bestämmer vad som skall hända
fate, destiny
Exempel:
  • olika faller ödets lotter - fate apportions her favours unevenly
Sammansättningar:
  • ödesfråga - fateful question
Övrig: fate, destiny, fateful question

öde

[2Ö:de] subst.
< öde, ödet, öden, ödena >
- det som man råkar ut för i livet, lott; olycklig händelse
fate
(försvagat "händelse, upplevelse")
("also "incident, experience"")
Exempel:
  • inget är känt om hans vidare öden - nothing is known of his fate
Uttryck:
  • lämna någon åt sitt öde ("överge någon") - leave a person to his fate ("abandon a person")
Sammansättningar:
  • levnadsöde - fortune
  • människoöde - human fate
Övrig: fate, fortune, human fate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.