öppen förskola på engelska

Här ar alla öppen förskola översättning till engelska

öppen förskola

[2Öp:en 2fÖ:r+sko:la] subst.
- en form av kommunal förskoleverksamhet
public preschool (municipal preschool activities)
Hit kan föräldrar, dagbarnvårdare och barn i förskoleåldern gå för att träffas några timmar; i vissa öppna förskolor kan barn och föräldrar från en viss språkgrupp träffas för gemensamma aktiviteter.
"Parents, child minders and preschool-age children can spend"
Övrig: public preschool, municipal preschool activities

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.