över på engelska

Här ar alla över översättning till engelska

över

[Ö:ver] adv.
Användning: verbpartikel
over
(anger riktning till andra sidan av något)
("direction to the other side of something")
Exempel:
 • hoppa över en häck - jump over a fence
 • flytta över till Sverige - move over to Sweden
Övrig: over

över

[Ö:ver] adv.
- mer än, utöver
over, more than
(om mått)
("of measurements")
Exempel:
 • klockan är över 3 - it is past 3 o'clock
 • över tre timmar - over three hours
 • över två kilo - over (more than) two kilos
Övrig: over, more than

över

[Ö:ver] adv.
- kvar, resterande
Användning: verbpartikel
left
Exempel:
 • jag fick en krona över - I had one krona left
 • ingenting blev över efter festen - nothing was left after the party
 • jag står över den här gången - I'll miss this round
Övrig: left

över

[Ö:ver] adv.
- förbi en viss gräns
Användning: mest i sms
over, past
Exempel:
 • jobba över - work overtime
Sammansättningar:
 • översvämning - flood
 • övertramp - violation, infringement, contravention
Övrig: over, past, flood, violation, infringement, contravention

över

[Ö:ver] adv.
- förbi, slut
over
Exempel:
 • festen är över - the party is over
Övrig: over

över

[Ö:ver] prep.
- ovanför, ovanpå
above
(om läge i rummet)
("of spatial position")
Exempel:
 • nyckeln hänger över dörren - the key is hanging above the door
Övrig: above

över

[Ö:ver] prep.
- i
over
(om utbredning)
("of the spread of something")
Exempel:
 • företaget har kontor över hela landet - the company has offices all over the country
Övrig: over

över

[Ö:ver] prep.
- till andra sidan av
across
(bildligt även om tid)
("figuratively also of time")
Exempel:
 • gå över gatan - cross the street
 • förändras över en natt - change overnight
Övrig: across

över

[Ö:ver] prep.
- vägen genom, via
by (way of)
Exempel:
 • åka till Stockholm över Örebro - go to Stockholm via Örebro
Övrig: by

över

[Ö:ver] prep.
over, above
(om högre el. dominerande ställning)
("of higher authority or dominant position")
Exempel:
 • vara chef över ett företag - be the head of a company
Övrig: over, above

över

[Ö:ver] prep.
- om, angående, avseende
over, about
Exempel:
 • fundera över saken - think the matter over, think about it
 • vara stolt över sitt språk - be proud of one's language
Övrig: over, about

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.