översyn på engelska

Här ar alla översyn översättning till engelska

översyn

[2Ö:ver+sy:n] subst.
< översyn, översynen, översyner >
- granskning (i efterhand)
review (overhaul)
Övrig: review, overhaul

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.