övertid på engelska

Här ar alla övertid översättning till engelska

tid

[ti:d] subst.
< tid, tiden, tider >
- det som förflyter mellan olika händelser
time
(även om en viss period)
("also used of a certain period")
Exempel:
 • tid att tänka - time to think
 • en lång tid framöver - a long time to come
 • i en månads tid - in a month
 • på Karl XII:s tid - in the days of Charles XII
 • ha tid till (el. med) något - have time for sth.
Uttryck:
 • under tiden ("samtidigt") - while ("at the same time")
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag") - arrive in good time ("before the appointed time")
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)") - book a time ("make an appointment for a visit (to a hospital etc.)")
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid") - in due time ("after a certain time (spent waiting)")
 • med tiden ("så småningom") - in time ("eventually")
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid") - soon enough ("after a certain time (spent waiting)")
 • nu för tiden ("i vår tid") - nowadays ("in our times")
Sammansättningar:
 • kvällstid - evening
 • övertid - overtime
 • vintertid - winter [time]
 • kristid - time of crisis
 • tidsbegränsning - time limit
Övrig: time, evening, overtime, winter [time], time of crisis, time limit

övertid

[2Ö:ver+ti:d] subst.
< övertid, övertiden >
- arbetstid utöver den normala
overtime
Enligt arbetstidslagen får man inte arbeta över mer än 200 timmar per år om inte kollektivavtal anger annat.
"Under the legislation on overtime work no more that 200"
Exempel:
 • arbeta övertid - work overtime
Sammansättningar:
 • övertidsarbete - overtime work
 • övertidsersättning - overtime pay
Övrig: overtime, overtime work, overtime pay

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.