av-hjälpmedel på engelska

Här ar alla av-hjälpmedel översättning till engelska

AV-hjälpmedel

[A:ve:jelpme:del] subst.
< AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlet, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlen >
- audiovisuella hjälpmedel (bandspelare, overhead, video o dyl)
AV aids (audio-visual aids (tape recorders, overhead projectors, video recorders, etc.))
Övrig: av aids, audio-visual aids

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.