allmänna reklamationsnämnden på engelska

Här ar alla allmänna reklamationsnämnden översättning till engelska

Allmänna reklamationsnämnden

[2Al:men:a 2reklama$O:nsnem:den] namn
The National Board for Consumer Complaints
Myndighet som prövar tvister mellan konsument och näringsidkare. t ex fel i en vara eller tjänst som en konsument köpt. Beslutet är inte juridiskt bindande, men seriösa näringsidkare följer ofta ARN:s beslut. Hjälpen är kostnadsfri.
"An authority resolving disputes between consumers and businesses, e.g. over defects in goods or services, etc. The Board's decisions are not legally binding, but serious businesses will often abide by them nevertheless. The Board's services are free of charge"
Övrig: the national board for consumer complaints

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.