arbetstidslagen på engelska

Här ar alla arbetstidslagen översättning till engelska

Arbetstidslagen

[2Ar:be:tsti:dsla:gen] namn
- lag som reglerar arbetstiden
the Working Hours Restriction Act (an act governing the hours which may be worked by an employee)
Lagen gäller i princip alla arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivares räkning. Bestämmelser om arbetstiden finns även i kollektivavtal.
"The Act applies to practically all employees working for an employer. Provisions restricting the number of hours which may be worked are also incorporated in collective wage agreements."
Övrig: the working hours restriction act, an act governing the hours which may be worked by an employee

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.