boverket på engelska

Här ar alla boverket översättning till engelska

Boverket

[2bO:vär:ket] namn
- central statlig myndighet i bostadsfrågor där man bl a kan överklaga beslut av länsbostadsnämnden (som fattar beslut om bidrag och lån till bostäder)
the National Board of Housing, Building and Planning (the central government authority dealing with matters pertaining to housing. Appeals can be lodged with the Board against decisions of the county housing board (which is the authority deciding on grants and loans for housing and accommodation))
Övrig: the national board of housing, building and planning, the central government authority dealing with matters pertaining to housing. appeals can be lodged with the board against decisions of the county housing board

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.