datainspektionen på engelska

Här ar alla datainspektionen översättning till engelska

Datainspektionen

[2dA:tainspek$o:nen] namn
The Data Inspection Board
Statlig myndighet som skall se till att lagarna som skyddar privatlivet - datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen - efterlevs. datainspektionen tar emot klagomål från allmänheten.
"A national authority enforcing the laws protecting personal privacy the Data Privacy (or Protection) Act, the Credit Reporting Act, and the Debt-Recovery Act; the Data Inspection Board also considers complaints from the public."
Övrig: the data inspection board

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.