fco på engelska

Här ar alla fco översättning till engelska

FCO

[efse:O:] förk.
- Facklig Centralorganisation
trade union regional organization
Lokalt samarbetsorgan inom LO för olika förbundsavdelningar på en ort; på orter med många invandrare finns inom fco en invandrarkommitté med både invandrare och svenskar som ledamöter.
"A Swedish TUC local (regional) joint body for the different trade unions in an area; in areas with a lot of immigrants there are, as part of the fco, immigrant committees on which both immigrants and Swedes sit."
Övrig: trade union regional organization

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.