hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på engelska

Här ar alla hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd översättning till engelska

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

[] namn
the Medical Responsibility Board
En nämnd som behandlar ansvarsfrågor som gäller all medicinalpersonal, t ex läkare och tandläkare; nämnden behandlar inte frågor om ekonomisk ersättning.
"A board dealing with matters pertaining to the responsibilities of all persons " such as doctors and dentists " employed in the medical services. The Board does not consider matters pertaining to fees or to remuneration of medical staff."
Övrig: the medical responsibility board

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.