integrationsverket på engelska

Här ar alla integrationsverket översättning till engelska

Integrationsverket

[2integra$O:svär:ket] namn
the Swedish Integration Board
Statligt verk vars huvuduppgifter är att följa upp och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv samt administrera och följa upp flyktingmottagandet. integrationsverket blev ett självständigt verk 1 juni 1998.
Övrig: the swedish integration board

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.