invandrarnas kulturcentrum (ikc) på engelska

Här ar alla invandrarnas kulturcentrum (ikc) översättning till engelska

Invandrarnas kulturcentrum (IKC)

[2In:van:drar+nas 2kultU:r+sen:trum] namn
The Cultural Centre Association for Immigrants
En ideell och partipolitiskt obunden organisation som sprider kunskap om invandrarnas kulturer genom olika kulturprogram (teater,sång, dans etc).
"A non-profit, politically non-partisan organization that distributes information about immigrant cultures by means of various cultural programmes (theatre, music, dance, etc.)."
Övrig: the cultural centre association for immigrants

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.