jämställdhetsombudsmannen (jämo) på engelska

Här ar alla jämställdhetsombudsmannen (jämo) översättning till engelska

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

[2jEm:steldhe:tsombu:dsman:en 2jEm:o:] namn
- ombudsman som medverkar till att främja jämställdhet i arbetslivet
Equal Opportunities Ombudsman
Övrig: equal opportunities ombudsman

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.