konsumenternas försäkringsbyrå på engelska

Här ar alla konsumenternas försäkringsbyrå översättning till engelska

Konsumenternas försäkringsbyrå

[kånsumEn:ter+nas 2för+sÄ:[email protected]:rå] namn
the Consumers' Insurance Office
Rådgivningsbyrå för konsumenter (dvs allmänheten) i frågor som rör försäkringar; byrån finns i Stockholm och drivs av Konsumentverket, försäkringsinspektionen och Försäkringsbranschens Servicebolag.
"Office which advises consumers (i.e. the public) on issues concerning insurance; the office is located in Stockholm and operated by the National Board for Consumer Policies, the National Private Insurance Supervisory Service, and the Service Company of the Insurance Industry."
Övrig: the consumers' insurance office

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.