mbl på engelska

Här ar alla mbl översättning till engelska

MBL

[em:be:El:] förk.
- medbestämmandelagen
Co-determination Act
En lag som ger arbetstagaren möjligheter att påverka förhållandena på arbetsplatsen t ex genom rätten att bilda föreningar och träffa kollektivavtal.
"An Act giving employees the opportunity of influencing conditions at work, e.g. through the right to organize and reach collective wage agreements."
Sammansättningar:
  • mbl-förhandling - co-determination negotiation
Övrig: co-determination act, co-determination negotiation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.