msu på engelska

Här ar alla msu översättning till engelska

MSU

[2Em:es:U:] förk.
- Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för skolutveckling stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolledare, lärare och skolchefer är myndighetens främsta målgrupper och vi vänder oss till verksamma inom samtliga skolformer.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.