marknadsdomstolen på engelska

Här ar alla marknadsdomstolen översättning till engelska

Marknadsdomstolen

[2mAr:knadsdomsto:len] namn
- specialdomstol som dömer i frågor som gäller marknadsföring, dvs sättet att göra reklam
the Market Court
marknadsdomstolen kan också förbjuda företag att sälja otjänliga produkter eller tjänster. Anmälan mot företag kan göras hos konsumentombudsmannen (KO), som sedan kan föra ärendet vidare till marknadsdomstolen.
"The Market Court can also forbid companies to sell unfit products or services. Claims against companies can be submitted to the Consumer Ombudsman (KO), who may refer the claim to the Market Court."
Övrig: the market court

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.