po på engelska

Här ar alla po översättning till engelska

PO

[2pE:o:] förk.
- allmänhetens pressombudsman
the Press Ombudsman
En tjänsteman som tar emot klagomål mot artiklar i pressen och anmäler dem i allvarligare fall till Pressens opinionsnämnd, som bedömer om innehållet strider mot "god publicistisk sed".
"An official who receives complaints about articles published in the press and reports serious cases to the Press Council, which judges whether or not the article is in breach of "good journalistic practice"."
Övrig: the press ombudsman

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.