pressbyrån på engelska

Här ar alla pressbyrån översättning till engelska

Pressbyrån

[2prEs:by:rån] namn
- ett aktiebolag som fungerar som distributionsorgan för den svenska pressen
Press|byrån (a company that serves as a distributor of the Swedish press)
Företagets kiosker runt om i landet säljer också lösnummer av utländska tidningar och många andra varor.
"The company has kiosks all over the country which also sell copies of foreign newspapers and a large assortment of other goods."
Övrig: press|byrån, a company that serves as a distributor of the swedish press

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.