rädda barnen på engelska

Här ar alla rädda barnen översättning till engelska

Rädda Barnen

[redaba:ba:r+nen] namn
Save the Children Fund
Nationell organisation som arbetar med frågor rörande barnets rättigheter enligt FN:s Barnkonvention.. rädda barnen är politiskt och religiöst oberoende och är organisatoriskt indelad i läns- och lokalföreningar.
Övrig: save the children fund

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.