rfsu på engelska

Här ar alla rfsu översättning till engelska

RFSU

[ärefesU:] förk.
- Riksförbundet För Sexuell Upplysning
The National Swedish Association for Sexual Information
En organisation som bedriver upplysning och rådgivning i sexuella frågor och samlevnadsfrågor. Mottagningar runt om i landet säljer preventivmedel, gör graviditetstest, håller kurser m m. Utger böcker och informationsmaterial.
"An organization that provides information and advice on sexual and family life matters. rfsu centres all over the country sell contraceptives, do pregnancy tests, run courses etc. The rfsu publishes books and information material."
Övrig: the national swedish association for sexual information

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.