syo på engelska

Här ar alla syo översättning till engelska

SYO

[sY:o] förk.
- studie- och yrkesorientering
study and vocational guidance
Genom skolans studie- och yrkesorientering får eleverna information om utbildningsvägar och yrken samt vägledning inför framtida studie- och yrkesval. Även praktisk yrkesorientering ingår.
"The school system's study and vocational guidance service offers pupils information about paths of education and choice of occupation, and guidance about future choices of education and occupation. This service includes practical vocational orientation."
Övrig: study and vocational guidance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.